Macnash Huurbeheer

U wilt graag het administratief, technisch en financieel beheer van uw woning garanderen? Macnash Gestion biedt u de ideale oplossing:

• Opvolging van de betalingen van de huur en de kosten van uw huurders,
• Berekening van de indexering,
• Ontvangst van de huur en kosten (herinneringen en ingebrekestelling),
• Berekening van de terugbetaling aan de eigenaars van de huur en kosten,
• Hulp en advies bij alle vragen met betrekking tot uw huurders in België,
• Opvolging van geschillendossiers met de advocaat,
• Ondertekening van huurcontracten, waarborgen etc.
• Vastleggen van afspraak met deskundigen voor de plaatsbeschrijvingen bij intrede en op einde van de huurovereenkomst,
• Berekening van de indexering, vervaldag voor huurcontracten en waarborgen,
• Betaling van de verschillende facturen en opmaak jaarrekening van de syndicus,
• Toewijzing van de lasten voor verhuurder/huurder,
• Opvolging van schadeclaims en van de herstelling van de getroffen gebouwen/zones met de verzekeringsmaatschappij,

Dankzij deze opvolging kan de eigenaar snel reageren wanneer één van zijn huurders oneerlijk blijkt.
De erelonen voor deze opdracht kunnen variëren van 8% tot 12% van het bedrag van de huur en van het aantal goederen.

 

Jean-Michel VAN LAEYS
Darwinstraat, 65
1050 Brussel
gestion@macnash.com
Tél : 02 732 96 24 - Fax : 02 732 55 84
IPI/BIV 104 637
Axa 010.730.329.066

Contact