Huurbeheer en Syndicus

U wenst beroep te doen op een ervaren en betrouwbare professional ?

Macnash Syndicus en beheer beschikt over meer dan 30 jaar ervaring, een structuur op mensenmaat, een gedisciplineerd team en een permanent contact met de mede-eigenaars via de nieuwe website.

Geniet op een aangename manier van uw investeringen.

Macnash Huurbeheer biedt haar oplossingen:

• Opvolging van de betalingen van de huur en de kosten van uw huurders,
• Berekening van de indexering,
• Ontvangst van de huur en kosten (herinneringen en ingebrekestelling),
• Berekening van de terugbetaling aan de eigenaars van de huur en kosten,
• Hulp en advies bij alle vragen met betrekking tot uw huurders in België,
• Opvolging van geschillendossiers met de advocaat,
• Ondertekening van huurcontracten, waarborgen,
• Regeling van een afspraak met deskundigen voor de plaatsbeschrijvingen bij ingang en einde van de huurovereenkomst,
• Berekening van de indexering, vervalboek voor huurcontracten en waarborgen,
• Betaling van verschillende facturen, jaarrekening van de syndicus,
• Toewijzing van de lasten voor verhuurder/huurder,
• Opvolging van schadeclaims en van de herstelling van de getroffen gebieden met de verzekeringsmaatschappij,

Macnash Syndicus biedt haar oplossingen:

• het uitvoeren en afdwingen van de beslissingen die werden genomen door de algemene vergadering,
• het volbrengen van alle daden van bewaring en alle daden van tijdelijke administratie,
• het beheren van de fondsen van de vereniging van mede-eigenaars.

Jean-Michel VAN LAEYS
Darwinstraat, 65
1050 Brussel
syndic@macnash.com - gestion@macnash.com
Tél : 02 732 96 24 - Fax : 02 732 55 84
IPI/BIV 104 637